Tag: mang tiền mặt

Người Việt có khả năng bị thu tiền khi mang hơn £1000 tiền mặt về Việt Nam

Người Việt có khả năng bị thu tiền khi mang hơn £1000 tiền mặt về Việt Nam

Tết là thời điểm cộng đồng chúng ta hay về Việt Nam nhất, và cũng là lúc mà Sở Thuế và Hải Quan Anh hay đi kiểm tra các chuyển bay về Châu Á để phát hiện những trường hợp mang tiền trái phép ra […]


Loading...