Tag: mua nhà ở anh

Chương trình mua nhà chính phủ giảm tới £104,900 ở Anh Quốc

Chương trình mua nhà chính phủ giảm tới £104,900 ở Anh Quốc

Right to Buy là một chương trình do chính phủ Anh đề xuất nhằm giúp người dân Anh có khả năng mua lại nhà của Council với giá rất rẻ. Rất nhiều người Việt đang ở nhà của council đạt đủ yêu cầu để mua […]


Loading...